2013, Volume 50, Issue Number: 20

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

SANGARE Boureima, DIALLO Ouateni, SOME Longin
PDF
1-13
Yingchao Zhang, Xiong Xiong, Qidong Zhang, Jianhua Zhou
PDF
14-20
Zhou Rui
PDF
21-28
Thanin Sitthiwirattham
PDF
29-36
Li Zhou
PDF
37-46
H. Y. Zhang, D. Q. He, Y. F. Guo
PDF
47-54
Qixin Zhu, Kaihong Lu, Yonghong Zhu
PDF
55-68
R. Aboulaich, F. Baghery, A. Jraifi
PDF
69-82
Zheng Guoqiang, Liang Zhao
PDF
83-93
S.H. Wu, Y.D. Shi
PDF
94-100
Qing Liu, Hongmei Liu, Runlan Qin
PDF
101-108
Xiaoxia Feng, Zhongpeng Yang, Hongbin LV, Meixiang Chen, Chenyu Xu
PDF
109-117
Menglong Su, Li Zhang
PDF
118-124
Lanfeng Wang, Ying Liu
PDF
125-131
TaiZhong Zhang, YaPing Cheng, RunQing Su
PDF
132-135
Liyun Su, Qian Yang
PDF
136-145
Zhou Shidong, Zhao MiaomiaoMiaomiao, Wang Shuli, Zhang Guozhong
PDF
146-159
Xiu-qing Liu, Xiao-yuan Wang
PDF
160-168
Jianping Li, Jian Wang
PDF
169-178
Jianping Li, Jian Wang, Tingting Han
PDF
179-188
Zhang Jian-Qiu, Xu Feng, Huang You-Rui
PDF
189-199
Meng LI, HaiYun ZHOU, QiuMei SUN
PDF
200-223
Huabin Jiang, Zhong Wan
PDF
224-237
Hualing Lu, Wei Zhang, Deqiang Fu
PDF
238-248
Tao Yang, Ya-Ping Xu
PDF
249-256
Jie Lv, Xiangnan Liu, Yuancheng Huang
PDF
257-263
Xingqi YUAN, Quanyun NIU
PDF
264-271
Y. G. Wang, X. X. Dai, X. Y. Shi, Y. J. Qiao
PDF
272-279
Xizhong Shen, Wenli Yang, Min Zhang
PDF
280-287
Ren Haijun
PDF
288-294
Zhang Yongg, Ge Lijuan
PDF
295-301
Chen Sili, Dong Kaihe, Yu Tao, Shi Jianjun, Huang Jie, Zhang Jingyu
PDF
302-309
Hao-Chen Huang
PDF
310-317
CHEN Xiang-zhang, YIN Zhi-hao
PDF
318-325
Guochang Wu, Fangjuan Zhang, Huaixin Cao
PDF
326-334
Wenxin Xu, Jiwei Yao
PDF
335-343
Chuiwei Lu, Yunfang Feng, Zhiyuan Liu, Hao Xiong
PDF
344-352
Hongfu Wang, Xiaorong Xue
PDF
353-359
Li Huang
PDF
360-368
Wang Yujing
369-377
Dongfeng Yang, Suquan Zhou
PDF
378-386
Zhidong Zhao, Jingjia Li, Min Liu, WeiQiang Zhao
PDF
387-395
Kanhua Yu
PDF
396-405
Shuke Zhou, Qiuhong Li
PDF
406-412
Zhang Xing, Liu Shuai
PDF
413-421
Yulan Zhou, Sidai Guo
PDF
422-430
Gang Li
PDF
431-439
Yulan Zhou
PDF
440-448
Wenjing Zhang, Wei Yao, Donglai Ma
PDF
449-457
Xianghon Li
PDF
458-466
Zeyu Sun, Yahui Yu
PDF
467-475
Dan Dai, Xiaoping Wu, Bin Zeng, Wei Dai
PDF
476-484
Xuemei Zhao, Caigen Zhou
PDF
485-491
Hua Li, Shu-Ke Zhou
PDF
492-498
MengJia Yin, Xianbin XU, Zenggang Xiong, Tao Zhang, Fang Zheng
PDF
499-507
Weiguo Zhao, Kui Li, Shaopu Yang, Liying Wang
PDF
508-515
Ling Xia, Zhi Peng, Andong Cai, Mei Huang
PDF
516-524
Lili Chen, Hongjun Guo
PDF
525-532
Wanchun Zhao, Tignting Wang, Chen Wang, Jingbo Zhang
PDF
533-540
Menglong Li, Yunlong Deng
PDF
541-548
Wanchun Zhao, Tignting Wang, Chen Wang, Jingbo Zhang
PDF
549-557
Huichun Huang, Renjie Hu, Zhiwei Lu, Wenxie Yang
PDF
558-566
Wang Li, Wan Bo
PDF
567-574
WANG Pin, HUANG Hai-ping
PDF
575-582
Jiang Zhou, Xiang Lu, Gang Huang, Yiping Zhou, Shile Zhou
PDF
583-592
Min Liang, Hong Zhu
PDF
593-601
Peng Li, Ling Li, Min Li
PDF
602-611
Jingwen Zuo, Yuantao Chen, Yang Zhang
PDF
612-620
Yumei Zi
PDF
621-627
Fahong Wu
PDF
628-636
Yuan Zhang, Yan-ping Zhang, Fu-lan Qian, Qing-wei Shen
PDF
637-645
Wei Yao, Wenjing Zhang, Guifa Teng
PDF
646-651
Haohao Yuan, Jianhe Zhou, Jinxiong Chen
PDF
652-659
Zhixing Lin, Zhongpeng Yang, Xiaoxia Feng, Meixiang Chen
PDF
660-671