2013, Volume 51, Issue Number: 23

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Jiwei Yao, Wenxin Xu, Xiushi Ding
PDF
1-9
Heng Xiang
PDF
10-16
Songhao Jia, Cai Yang
PDF
17-25
Zhenglei Zhang
PDF
26-34
Shuliang Liu, Juanli Wang
PDF
35-43
Peng Li, Ling Li, Min Li
PDF
44-52
Changqing Xia
PDF
53-61
Yinbo Feng
PDF
62-69
Hao Zheng, Xiang Zhao
PDF
70-78
Chen Zhang, Hao Huang, Qigui Mao, Suihan Cheng, Yike Zhang, Fei Yao, Yue Dai
PDF
79-87
Jiao Sheng, Shumei Yan, Xian Feng, Guihua Zeng
PDF
88-96
Qiufen Yang, Canjun Li
PDF
97-105
Shuzhi Nie, Bangyan Ye
PDF
106-114
Chaoxin Wang
PDF
115-123
Yinbo Feng
PDF
124-130
Mingyuan Zhang
PDF
131-139
Yao Liu
PDF
140-147
Jia Lü, Dongsheng Chen, Yue Sui
PDF
148-155
Chao Rao
PDF
156-164
Shunjie Li
PDF
165-172
Wanghu Sun, Lingling Xiong
PDF
173-179
Jingjing Yang, Xiao Zhang, Zhanfu Wu, Benzhen Guo, Lun Yang
PDF
180-186
Qiang Zhao, Chang Cui
PDF
187-195
ZHANG Yang, WANG Xin-min
PDF
196-203
Yang Wang, Changyong Deng, Bo Peng
PDF
204-211
Lei Guo, Defa Hu
PDF
212-222
Liu Zhiyuan, Liu zhenghua
PDF
223-228
Shuxia Liu, Weili Xu, Zhaohua Chai, Haibin Liu, Jing Wang
PDF
229-236
Rui-xin Wang, Bin Wang, Yuan-gui Zhou, Wei-yu Wang
PDF
237-245
Huang ke, Weng ji
PDF
246-253
Lei Guo, Junfeng Wu
PDF
254-262
Xiaofen Wang, Yanzhen Wang, Kai Lu
PDF
263-271
Zhijun YANG
PDF
272-280
Zhang Jing, Chen Xiao-jun, Chen Zhi, Ren Xue-mei
PDF
281-287
Tian Jing-jing
PDF
288-295
Wang Zai-tang, Wang Rui
PDF
296-302
Chao Niu, Xiaoniu Zeng, Yihong Li, Xiaojun Yang, Daizhi Liu
PDF
303-310
Shuang Zhang, Jingang Gao, Hua Wang
PDF
311-316
Linlin Liu, Rong Mo, Neng Wan
PDF
317-324
Xin Zhang, Dingzhong Tan
PDF
325-330
Qinghong Zhang, Kai Kang, Li Yang
PDF
331-339
Man Yan, Yongquan Liang, Lifen Wang
PDF
340-346
Li Wang, Chongchong Yu, Xiaoyi Wang, JipingJiping Xu
PDF
347-356
Yaqian Zhao, Qinping Zhao, Aimin Hao
PDF
357-365
Bin Feng, Xiangzhong Meng, Yuan Sun
PDF
366-374
Guangming Cheng, Menglan Duan, Yang Wang, Xinhu Zhang, Chenggong Sun
PDF
375-383
Xuegang Wu, Yuan Yan Tang, Bin Fang, Zhaowei Shang, Changyuan Xing
PDF
384-392