2014, Volume 52, Issue Number: 7

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

M. V. Svishchikova
PDF
1-7
Heni Puspaningrum, Yan-Xia Lin, Chandra Gulati
PDF
8-22
Jie Yang
PDF
23-37
Hu Jiayuan, Zhang Han
PDF
38-42
M. Salamah, H. Kuswanto, A. Rachmi, Suhartono
PDF
43-50
YIN Daiyin, DUAN Yingjiao, ZHANG Chengli
PDF
51-64
Feng Qiang, Han Di
PDF
65-73
Ricai Luo, Wu-Sheng Wang
PDF
74-80
Jianbo Gong, Long Wan, Wenchang Luo
PDF
81-89
Xiwen Qin, Fengze Cai, Xiaogang Dong
PDF
90-98
Elmanani Simamora, Subanar , Sri Haryatmi Kartiko
PDF
99-110
Song Guoliang, Zhang Chengli
PDF
111-118
Wang Zaixiang, Fan Junjie
PDF
119-127
Song Guoliang, Zhang Chengli
PDF
128-136
Min Hu, Wenhao Gui
PDF
137-146
Chun li, Jiyang Tan, Hanjun Zhang, Ziqiang Li
PDF
147-156
Qionghua TanTan, Jinshan Xie, Zhenghua Xu
PDF
157-166
Wu Kun-Shan, Chang Pei-Chuan
PDF
167-174
Hu Jun-jun, Zhang Yu
PDF
175-181
Qi Lan, Zhang Wenpeng
PDF
182-186
Ntawihebasenga Jean de Dieu, P.N. Mwita, J.K. Mung’atu
PDF
187-195
Zhao Xu, Cheng Weihu, Zhang Qingnan, Zhang Yang
PDF
196-207
Xiaona Fan, Furong Gao, Tingtin Xu
PDF
208-217