2014, Volume 52, Issue Number: 5

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Lijun YANG, Zhiheng DENG
PDF
1-9
Rong Li, Jiewu Huang, Shenghua Yu
PDF
10-20
Daxin Zhu, Lei Wang, Jun Tian, Xiaodong Wang
PDF
21-28
Ahmed DRISSI, Ahmed ASIMI
PDF
29-40
Tian-Wei Sheu, Phuoc-Hai Nguyen, Phung-Tuyen Nguyen, Duc-Hieu Pham, Ching-Pin Tsai, Masatake Nagai
PDF
41-54
You Gao, Yuli Shen, Keqiang Dong
PDF
55-62
Chonghui Huang, Zhenghua Xu
PDF
63-68
Qun Jia, Yongxin Li
PDF
69-75
Abdulhameed Mohammed, Rozaini Roslan, Muhathir Muhammad, Ishak Hashim
PDF
76-85
Liming Yang, Qiya Su, Boyan Yang, Dan Tong, Xi Xiao
PDF
86-93
Enuo Chen
PDF
84-101
Jiang Guanghao
102-111
Kexiu Zhang
PDF
112-123
Hongyong Wang, Qin Jiang, Zhenghua Xu
PDF
124-131
Jiang Shan, Chen Peng
PDF
132-138
Weiliang Liu, Changliang Liu, Huichao Zhang, Yongjun Lin, Liangyu Ma
PDF
139-146
Guang Zhang, Xiaoguang Yue, Jingxi Chen, Juan Yang, Jing Wang
PDF
147-153
L. Wan, D. Y. Xie, Y. Q. Zhu, X. C. Deng
PDF
154-160
M. Jia
PDF
161-167
Yun Gao, Wei Gao
PDF
168-176
XiaoJuan Sheng, Zhe Wang
PDF
177-184
Q. P. Li, J. Man, Q. B. Li
PDF
185-191
Liwei Li, Wanxin Xue
PDF
192-199
Wei Luo, Ruiquan Li, Yong Wu, Jian Wu
PDF
200-206
Xiaoqiu Gao, Chengke Zhang, Xiangdong Zhang, Haibin Liu
PDF
207-212
Hongxiang Chai, Boyu Zou, Shiqi Yang, Xuebin Hu, Wentao Yan, Qiang He
PDF
213-220
Fei Li, Jingyao Qi
PDF
221-227
Hui Wang, Weiwei Zhang, Anan Chang
PDF
228-235
Hongxiang Chai, Hongda Liu, Hao Lu, Yanrong Bao, Shen Li, Jian Zhou
PDF
236-243
Qingwei Zheng, Ziquan Zhong, Jun Zhao
PDF
244-249
Xiaoyu WANG, Jun ZOU, Fuji WANG, Ronghua Li
PDF
250-256
Mincheng Xin, Hanxun Zhang, Ying Liu, Yu Zhang, Peng Yang
PDF
257-266
CHEN Ying
PDF
267-273
Yan Chen, KeBao Xu, ShouShan Liu
PDF
274-280
Bo Jin, Lijun Zhao, Shiqiang Zhu
PDF
281-287