2013, Volume 51, Issue Number: 24

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Lei Li, Jiang Ming Kan, YeXiao Wu, WenBin Li
PDF
1-10
Weihua Liu, Ying Liu, Jiulun Fan
PDF
11-19
Lei Guo, Defa Hu
PDF
20-30
Lichuan Gu, Jianxiao Liu, Chengji Wang, Mengru Cao
PDF
31-40
Xiliang Zeng, Kuangfeng Ning
PDF
41-49
Yanmin Wu, Hong Wang, Guangzhao Cui
PDF
50-58
Zhang Xiping, Li Yongshu, Liu Gang, Wang Lei
PDF
59-68
Xiaoxia Song, Yong Li
PDF
69-77
Qiuhong Li, Shuke Zhou
PDF
78-85
Hong Tu, Guohua Geng
PDF
86-93
Chunrong Liu
PDF
94-101
Peng Zhang, Xue-Liang ZHANG, Rui-feng YANG, Chen-Xia GUO
PDF
102-111
Yongguang Ma, Ruiqing Zhang, Liangyu Ma, Bingshu Wang
PDF
112-120
Zhiyong Guo, Dejun Liu, Yuexia Luo
PDF
121-130
Wei Jian, Zhao Bing
PDF
131-139
Zhang Li
PDF
140-144
Zhiguo Du, Bo Yang, Jie Liu
PDF
145-153
Jirui Li, Suqing Zhang
PDF
154-161
Wang Qi, Zeng Guangping, Wang Yonghao, Gui Xunlong
PDF
162-170
Yingying Zheng, Yingchun Bao
PDF
171-179
Peng Wang, Jing Wang, Zhigang Lv, Weidong Du
PDF
180-186
Youwu Xu
PDF
187-195
Deming Fan
PDF
196-204
Lijun Wang, Shenfeng Zhang, Huijuan Guo
PDF
205-213
Jinshi LU, Canghai LIU, Ato KITAGAWA, Xuejun WANG, Xueheng TAO
PDF
214-221
Chengqun Chu, Yongfeng Ren, Xin Liu, Yongqiu Zheng
PDF
222-230
Hongyan Hao, Wencheng Tang, Baosheng Wang
PDF
231-239
Xinguo Qiu, Wei Jiang, Jianxing Zhou
PDF
240-248
Bin Zeng, Dan Dai, Wei Xiong, Yuxi Wang
PDF
249-257
Hong Tu, Guohua Geng
PDF
258-264
Xiliang Zeng, Dangui Chen
PDF
265-273
Yaqun Fang
PDF
274-282
Yun Peng, Changxuan Wan
PDF
283-291
He Wei, Li Tao
PDF
292-302
Li Liang
PDF
303-311
Dan Dai, Bin Zeng, Wei Xiong, Yuxi Wang, Lijie Yu, Jian Zheng
PDF
312-320
Yang Shun, Long Xian’ai, Peng Hao
PDF
321-329
Ye Chen
PDF
330-338
Jing Zeng
PDF
339-347
Yonggang Hao, Hongwei Li, Heng Wang
PDF
348-356
Guilan Jiao
PDF
357-365
Yan Zhang, Shuhui Wen, Wei Wu, Ying Cui
PDF
366-374
Jianpeng Bian, Xiaoyun Sun, Jing Yang
PDF
375-383
Dangui Chen, Xiliang Zeng
PDF
384-392
Xiangyang Jin, Lili Zhao, Zhihui Sun, Youzhi zhang, Feipeng Wang, Qingwu Yan
PDF
393-400
Huang Yourui, Sun Xiaoxi, Chen Zhenping, Tang Chaoli
PDF
401-409
Cong Lin
PDF
410-418
Chen Shou, Mao Chao, Liu Duan
PDF
419-427
Xiaoyi Ren, Song Tang, Jia Zhu
PDF
428-435
Yonggang Hao, Hongwei Li, Hui Zhang
PDF
436-443
Xue Xiao, Shen Yi-ge, Zheng Yang-bing
PDF
444-452
Yan Zhang, Shuhui Wen, Wei Wu, Ying Cui
PDF
453-461
Dan Zhang, Shenghai Hu, Chunsheng Liu, Tian Cao
PDF
462-472
Yanlin Su, Zhiwei Helian
PDF
473-483
Peng Yao, Caihong Zhang, Rao Yao
PDF
484-490
Ming Fu, Shishu Yin, Kaiyu Duan, Ji Ma
PDF
491-499
Zhiwei Gao, Yufeng Jia, Yingxin Hu
PDF
500-508
Jie Wu, Zuren Feng, Lei Zhu, Feng Han
PDF
509-519
Rong Hu
PDF
520-530
Xueping Lu
PDF
531-539
Fengni Gao, Enyi Zhou
PDF
540-548
Wang Hu, Beiji Zou, Shenghui Liao
PDF
549-555
Yong Li, Xiaoxia Song, Baoming Bai
PDF
556-565
Hongyan Shi, Mingzhe Yuan, Tianran Wang, Tao Zou
PDF
566-574
Huang Qingqing, Junyu Qi, Jinhao Liu, Fan-R ui Meng, Charles P.A. Bourque
PDF
575-584
Liai Gao, Congcong Li, Jingren Zhou, Xian Liu, Limin Shao
PDF
585-594
Jianghong Wei
PDF
595-601
Chen Yang, Wei Yan
PDF
602-610