2013, Volume 46, Issue Number: 16

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Asta Shomberg
PDF
1-9
Xiaohui Qian, Dongxu Cheng, Yuhui Zheng
PDF
10-17
Zhen WANG, Xiangyu KONG
PDF
18-29
Xianya Geng, Jinshan Xie, Zhenghua Xu
PDF
30-37
Cheng Wang, Hailei Zou
PDF
38-44
Zhen Li, Hong Zheng, Shiting Wang, Wenda Zeng
PDF
45-52
Yanhong Cao, Yubing Yu
PDF
53-60
Longfei Wang, Hong Chen, Yang Li
PDF
61-68
Hao Xiong, Sheng Sun, Yunfang Feng
PDF
69-75
Chaoping Xu, Shuying Zhu, Yang Wang
PDF
76-84
Shan-shan Tu, Shao-zhang Niu, Martin J. Reed
PDF
85-92
Jinqin Zhong, Jieqing Tan, Lichuan Gu
PDF
93-101
Liqiang Fan
PDF
102-110
Wang Gensheng
PDF
111-118
Feng Li, Duanfeng Han
PDF
119-126
Liping Fu, Zuting Zheng, Juan Li, Yifang Liu
PDF
127-133
Jun Wang, Jingtao Hu
PDF
134-141
Hao Zhang, Jiongzhao Yang, Jiangyan Zheng, Guohuan Lou, Yanfei Han
PDF
142-150
Mei Li, Chong Wu, Nannan Li, Yanrong Hu
PDF
151-157
Chuanglu Zhu
PDF
158-165
Yuyan Huang, Jingbo Shao
PDF
166-173
Juan WANG, Feng BAO, Zhen-hui REN
PDF
174-182
Chunping Tang, Liangliang Zhang , Jingyun Hang
PDF
183-189
Jun Wang, Jiancheng Sun, Jingtao Hu, Lihua Shao
PDF
190-197
Fawang Han
PDF
198-205
Yujia Ren , Menglong Li
PDF
206-214
He Wei
PDF
215-222
Bing Yu, Jing Tian, Shilong Ma, Dan Yu
PDF
223-230
Xinbao Wang, Xuemin Zhao
PDF
231-237
Lu-Lu Chang
PDF
239-244
Yinhong Cao, Yongli Wang, Heng Liu
PDF
245-251
DaZhi Dong
PDF
252-259
YIN Daiyin, LIU Yingcong
PDF
260-269
Guangquan Gao, Wei Gao
PDF
270-278
Zhenghua Xu, Jinshan Xie, Xianya Geng
PDF
279-292
Guangkui Xu, Jin Xu, Yeguo Sun
PDF
293-300
Yudong Ren, Xincheng Zhang, Ying Liu
PDF
301-307
Limin Zou
PDF
308-313
Dengguo Xu, Jing Chen
PDF
314-323
Yang Yu, Li Chen, Jianhua Lu, Guoxiang Hou
PDF
324-340
Ning Li
PDF
341-348
Hongli Zhang, Haili Zhang
PDF
349-356
Y. L. Zhang, Y. C. Zhang, H. F. Shan
PDF
357-365
Sun Yina, Si Xinhui, Shen Yanan, Zheng Liancun
PDF
366-373
Jianhua Li, Yushu Lv
PDF
374-380
Changqing XU, Shue Gao
PDF
381-384
Chengliang Li
PDF
385-393
F. Samat, N. Ahmat, N. A. Z. Noar, M. Suleiman
PDF
394-403
Jinglong Ding
PDF
404-412
Liming Yang, Xiaotong Qin
PDF
413-420
Yiqiang Lu, Feng Li, Bin Hu
PDF
421-437
Wenbin Zhang, Minggang Wang, Jiangbo Zhou
PDF
438-453
Li Yun-wei, Yang Hong-xue, Ma Lei, Chang Ying, Wang Jing
PDF
454-460
Zhihua Cai, Jiangqing Wang, Yangguang Sun
PDF
461-467