2013, Volume 43, Issue Number: 13

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Bagisa Mukherjee
PDF
1-6
Li Zhou, Ning Zhang
PDF
7-14
Sen Hou, Xingguo Luo
PDF
15-22
Huilin Ren, Jin Gou
PDF
23-29
Chengxiang Shi
PDF
30-36
Liu Guiwen, Wang Lijuan
PDF
37-44
Yuanyuan Cai, Liangqun Qi, Chengdong Wang
PDF
45-51
Jiqing Zhao, Fang Shen
PDF
52-58
Yanhui Jiang, Mo Li, Kaohua Yao
PDF
59-67
Tong-tong Nie, Xian-long Zhang
PDF
68-76
Junyan Chen, Huiying Zhang, Shitong Wang
77-84
Xin Mu, Jikun Guo, Chunjiang Zhao, Yongjie Niu
PDF
85-91
M.I. Anwar, S. Sharidan, I. Khan, A. Ali, M. Z. Salleh
PDF
92-101
Obaid Ullah Mehmood, Norzieha Mustapha, Sharidan Shafie
PDF
102-109
Chi Zhang, Yang Zhao, Minghui Wang
PDF
110-116
Jianfeng Qiu, Yufeng Shen, Juan Xie, Jiwen Wang
PDF
117-125
Yang Zhao, Chi Zhang
PDF
126-133
Bingfeng Liu, Huifen Huang
PDF
134-140
Honggang Lin
PDF
141-147
Xuemei Guan, Minghui Guo
PDF
148-154
Feng Li, Duanfeng Han
PDF
155-161
Li Yang
PDF
162-168
Feng Tianzhong
PDF
169-175
Yongyong Sun
PDF
176-184
Nabilah Naser, Aurangzaib, Abdul Rahman Mohd Kasim, Sharidan Shafie
PDF
185-192
Noor Asma’adny Mohd Adnan, Nor Haniza Sarmin, Nor Muhainiah Mohd Ali, Zainab Yahya, Hamisan Rahmat
PDF
193-200
Libo Sun, Shunsheng Guo, Xiaorong Huang, Baigang Du
PDF
201-208
Qinghua Gu, Qiong Wu
PDF
209-216
Chenchen Liu, Zhuyan Shao
PDF
217-223
Gao Yan
PDF
224-231
Shichao Ye, Kehe Wu, Long Chen
PDF
232-238
Chang Hua, Fang Yang-wang, Lou Shun-tian
PDF
239-247
Yang Guo, Zhengxu Zhao
PDF
248-254
Zijian Dong, Yongguang Ma, Wei Peng
PDF
255-263
Li Qing-hua, Cao Hong, Wu Yu-feng, Xia Zhuo-qun
PDF
264-270
Lichcuan Gu, Zhiwei Ni, Zhang Jun Wu
PDF
271-280
Hui Ting Cheong, Su Hoe Yeak
PDF
281-292
Fariba Karimi, Nor Haniza Sarmin, Fong Wan Heng
PDF
293-296
Li Zhou, Ning Zhang, Qing-yi Chen
PDF
297-304
Bo Yang, Weiguo Zhang, Yuexuan Feng
PDF
305-317
X. J. Jun, Y. Y. Zi
PDF
318-326
Mokhamad Amin Hariyadi, Mochamad Hariadi, I Ketut E. Purnama, Mauridhi Hery Purnomo
PDF
327-335
Anzhong Huang, Liqian
PDF
336-348
Kaihong Zhao
PDF
349-356
Li Fei, Yang Yu, Su Jia-fu, Xie Jian-zhong
PDF
357-367
Liang Huang, Xiaoqing Zuo, Xueqin Yu, Shuigu Lu
PDF
368-378
Lili Wang, Yanqing Shi
PDF
379-386
Menglei Lin
PDF
387-391
S. Phanyaem, Y. Areepong, S. Sukparungsee , G. Mititelu
PDF
392-405
Qi Gao, Taoyong Su, Xinghui Lie
PDF
406-419
WEI Na
PDF
420-430
Xianpei Hong, Lijun Yang, Huaige Zhang
PDF
431-442
Zeng Xianren
PDF
443-451
Zhehuang Huang, Yidong Chen, Xiaodong Shi
PDF
452-458
Zhimin Ma, Yuhui Sun
PDF
459-469
Zhong Wu, Gui-hua Nie, Donglin Chen
PDF
470-477
Wei Xiang, Xiejin Liu, Heng Liu
PDF
478-485