2013, Volume 40, Issue Number: 10

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Shiqing Wang, Limin Su
PDF
1-12
A. E. El-Ahmady, K. Al-Onemi
PDF
13-23
AnhTuan Nguyen, Guangming Gong, Huynh Tan
PDF
24-44
Rozaimi Zakaria, Abd Fatah Wahab
PDF
45-71
Luc Tri Tuyen
PDF
72-83
Md. Azizul Baten, Ruzelan Khalid, Mohd. Kamal Mohd. Nawawi
PDF
84-98
Nurdin, Muh. Zakir, Firman
PDF
99-105
Heng Liu, Hailiang Zhao
PDF
106-114
Guangkui Xu, Xiwang Cao
PDF
115-122
Zeghbib Fatima Zohra, Maouni Messaoud, Nouri Fatima Zohra
PDF
123-128
Liu Huiming, Xia Qing, Zhang Huahua
PDF
129-135
Bing Zhang, Yan Feng
PDF
136-143
Z. J. Zong, X. B. Wu, B. W. Chen
PDF
144-151
J. N. Zhu, M. J. Wang, Z. C. Wei, B. Cao
152-160
C. Y. Liu
PDF
161-169
Lixiong Gong
PDF
170-177
Yuqing Wang
PDF
178-184
Huihui Wang, Xueheng Tao, Xuejun Wang, Jixin Yang, Jinshi Cheng
PDF
185-192
Chunbo Yang, Li Zhang
PDF
193-203
Yang Zhao, Xiao-dong Wang, Yun-xia Jiang, Rui Zhang
204-213
Yue Feng
PDF
214-222
Min Hong, Honglu Liu
PDF
223-231
M. Erisoglu, T. Servi, U. Erisoglu, N. Calis
PDF
232-241
Xiqiang Zhao, Shuxia Liu, Lichao Zhang
PDF
242-258
Fangzheng Gao, Yanling Shang
PDF
259-268
Wang Gui-zhi, Lu Jin-shuai, Lv Xiao-jun, Xia Ping-song
PDF
269-278