2015, Volume 53, Issue Number: 2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Thamonwan Saengngammongkhol, Thanin Sitthiwirattham
PDF
1-12
Wu zhiyi, Mao Xiaohong
PDF
13-19
U. S. Pasaribu, H. Husniah, B. P. Iskandar, Ju Huang
PDF
20-35
Caiqing Zhang, Jincheng Zheng
PDF
36-45
Songyan Zhang
PDF
46-52
R. Vavrek, P. Kotulic, Mao Adamisin
PDF
53-64
Bing-Yuan Pu, Chun Wen
PDF
65-72
WANG Wang
PDF
73-79
A. K. Dhaiban, M. A. Baten, N. Aziz
PDF
80-89
Herman Y. Sutarto, Endra Joelianto
PDF
90-101
Jinzong Zhang, Guangxiong Mao, Yuxin Zhu, Fei Zhao
PDF
102-108
Yang Mengning, Luo Yangyang, Xu Ling, Yan Meng
PDF
109-118
R.N. Rachmawati, A. Gamalita, I. Sungkawa
PDF
119-131
Shitian Liu, Yong Yang
PDF
132-140
Cheng Ting Liu, Hui Fang Li, Pan Pan Yang, Yuan Yuan Hu, Yun Long Dai, Rui Li
PDF
141-147
S. Sukparungsee, Y. Areepong
PDF
148-159
Zhao Jianguo, Li Jia
PDF
160-172
M. A. Li, Y.C. Mei, G.Y. Zuo, Y.J. Sun
PDF
173-186