2014, Volume 52, Issue Number: 4

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Jiantian Wang
PDF
1-8
Wei SUN, Qing Ren
PDF
9-16
YIN Daiyin, Song Yue
PDF
17-27
Liu Chunxiao, Zhang Yaping, Cheng Guozhua, Zhang Hong
PDF
28-35
Fanyong Meng, Jisong Wu
PDF
36-46
Jiao Wang, Jing Li, Bin He
PDF
47-57
Doan Van Dinh, Guangming Gong
PDF
58-69
Wanchun Luo, Yang Li, Daosen Chen, Hu Luo
PDF
70-83
Nina Yan, Chongqing Liu, Hui Zhang
PDF
84-96
Zhang Kun, Wang Hong-xu, Wang Hai-feng, Li Zhuang
PDF
97-106
Fangjuan Zhang
PDF
107-116
J. Mekparyup, K. Saithanu, K. Jaioun, T. Rojsiraphisal
PDF
117-122
Dengke Xu, Yuanying Zhao, Weijie Chen
PDF
123-131
Lijun YANG, Zhiheng DENG
PDF
132-139