2014, Volume 52, Issue Number: 1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Mustafa Anis El-sanfaz, Nor Haniza Sarmin, Sanaa Mohamed Saleh Omer
PDF
1-6
Hongtao Li, Wenxing Zhu
PDF
7-15
M. A. Imron, C.R. Indrati, Widodo
PDF
16-26
Zhou Zhijun, Zhang Wei, Huang Zeming, Yu Shaohua
PDF
27-35
T. Gaketem
PDF
36-40
Zhanlei Shang, Zhaorui Ma, Xun-Lin Zhu
PDF
41-51
Ying Zhang
PDF
52-61
Odame Owiredu Emmanuel, Atinuke O. Adebanji, Romain Glèlè Kakaï
PDF
62-71
Jinli Chen, Jianbo Lv
PDF
72-83
Zhou Zhijun, Wang Run, Huang Zeming, Yan Wenhua
PDF
84-93
Duc Thang Le, Qiang Zhang
PDF
94-110
L. H. Gong, Z. X. Li, Z. Zhang, S.J. Liu
PDF
111-118
Ankita Gaur, Bhu Dev Sharma
PDF
119-131
Zhou Zhijun, Jin Zhanjie, Huang Zeming, Yu Shaohua
PDF
132-139
Kaihong Zhao
PDF
140-150
H W. Zhang
PDF
151-158
Yueh-Hua Lee, Chin-Mei Wang, Wen-Ting Lee
PDF
159-171
Hongxia Shi
PDF
172-182