2013, Volume 44, Issue Number: 14

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

J. Mekparyup, K. Saithanu, N. Arunkeeree
PDF
1-7
Amir S.A. Hamzah, Ali H.M. Murid, Mohamed M.S. Nasser
PDF
8-20
Wu Yang, Shunsuke Yao, Xiaoyu Liu
PDF
21-27
C. Y. Liu
PDF
28-36
Zuojun Tan
PDF
37-44
Zongxiang Zhang, Chao Yang, Hui Liu
PDF
45-53
Jie Wu
PDF
54-63
S. M. S. Omer, N. H. Sarmin, A. Erfanian, K. Moradipour
PDF
64-71
Qing-yi Chen
PDF
72-79
Shuhe Shao
PDF
80-87
Guang-dong Wu
PDF
88-95
Liu Yang, Hu Zhiqiang
96-103
Meng Liu, Jia Qingxuan
PDF
104-111
Huacong Zhou, Wenjuan Yao
PDF
112-119
Linli Dang
PDF
120-127
N. M. Ismail, Z. M. Khalid, N. Ahmad
PDF
128-139
Huaige Zhang, Liping Yao, Xianpei Hong
PDF
140-151
Lifang Qiao, Shaowei Zhang
PDF
152-159
Li Hua, Wen Zhu
PDF
160-167
Hua Xu, Minggang Wang
PDF
168-176
Lei Gu
PDF
177-184
Yong Fan
PDF
185-192
K. Fithriasari, N. Iriawan, B.S.S. Ulama, Sutikno
PDF
193-201
Mansooreh Kazemi Lari, Maman Abdurachman Djauhari
PDF
202-209
Dan Liu, Jianmin Wang
PDF
210-217
Xinlu Zong, Shengwu Xiong, Hongwei Chen
PDF
218-225
Beifang Bao, Yu Yang
PDF
226-233
Jinsong Zhang, Fengjuan Miao
PDF
234-244
Yi Liu
PDF
245-252
N. Deetae, S. Sukparungsee, Y. Areepong, K. Jampachaisri
PDF
253-260
Z. Abd Halim, N.M. Mohd Ali
PDF
261-268
Wang Hongbo, Wen Zhu, Wang Binm
PDF
269-276
Jinzhuo Liu, Chen Chu
PDF
277-286
Li Dinghai, Tang wei, Zhang Keyue
PDF
287-294
Fang He, Tao Tao, Guosheng Lu
PDF
295-303
Lan Tan
PDF
304-311
Yang Zhiwen, Hai Liu
PDF
312-320
Wang Cheng, Pang Chan-juan
PDF
321-328
Yongzhi Xu, Lei Cui, Youzhi Wang
PDF
329-337
Zeguo Qiu
PDF
338-348
Fu Bing, Song Wenguang
PDF
349-356
Juan Zou, Jinhua Zheng, Cheng Deng, Weiping Hu
PDF
357-364
Fadila Normahia Abd Manaf, Nor Haniza Sarmin, Nor Muhainiah Mohd Ali, Ahmad Erfanian
PDF
365-371
Yiping Fu, Zhigang Wang
PDF
372-381
Yanling Shang, Peng Liu, Fangzheng Gao
PDF
382-390
Wahyu Wibowo, Sri Haryatmi, I Nyoman Budiantara
PDF
391-398
Meng Hu, Pingli Xie
PDF
399-408
Nengwei Zhang, Yanling Shang, Fangzheng Gao
PDF
409-421
Bing Zhang
PDF
422-430
Zhiliang Wang, Hong Yun Liang, Qilong Zhou
PDF
431-445
Changqing Yang, Jianhua Hou
PDF
446-454
Ying Ding
PDF
455-460
Ping Cai, Jia-Shi Tang, Zhen-Bo Li
PDF
461-468
Bing Zhang, Hui Yue
PDF
469-476