2014, Volume 52, Issue Number: 9

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Daxin Zhu, Lei Wang, Jun Tian, Xiaodong Wang
PDF
1-10
Lijun YANG, Zhiheng DENG
PDF
11-19
Jaratsri Rungrattanaubol, Anamai Na-udom
PDF
20-30
Xing Chen, Yidu Yang, Jiayu Han
PDF
31-40
N. Fitriyati, S. Darwis, A.Y. Gunawan, A.K. Permadi
PDF
41-52
Liu Xiang-dong, Zhong Nie
PDF
55-61
Piyaphon Paichit, Yupaporn Areepong, Saowanit Sukparungsee
PDF
62-73
Wareewan Wisedsing, Walailuck Chavanasporn
PDF
74-84
WANG Yajun, SHI Junli, ZHOU SMaojun
PDF
85-91
Suk-Bok Kang, Eun-Hwa Choi, Hwa-Jung Lee
PDF
92-101
Lester Charles A. Umali, Jose Maria L. Escaner IV
PDF
102-111
Fang Li, Yichao Yang
PDF
112-119
M. Y. Gan, J. S. Deng, K. Wang
PDF
120-133
Biao Qu, Na Zheng, Binghua Liu
PDF
134-143
Zhuo-Hong Huang
PDF
144-152
Saihua Liu, Jianping Qu, Youchuang Lin
PDF
153-157
Ren Qiugang
PDF
158-165
Nirmal C. Sacheti, Pallath Chandran, Rameshwar P. Jaju
PDF
166-177